Zbijanie PA na substancji x20 (albo lepszej). Cena wg wzoru:Max PA/100 000* ilość redek, (jest też opcja konwersji, innych senzu, wyciągów itd., ale wszystko przez 100k) = Cena KP za zbijanie.

Pisać Katsuyuki s1